Hướng dẫn tính tuổi trong Excel đơn giản – Mê thủ thuật

0
7

Hôm nay, Mê thủ thuật sẽ hướng dẫn tính tuổi trong Excel đơn giản. Các bạn có thể tính tuổi của một người theo những cách khác nhau.

Ví dụ ô A2 để ngày sinh là 20/11/1990

Tính tuổi trong Excel bằng hàm YEAR

Công thức =(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

Công thức trên sẽ được nhập ở ô B2.
Ví dụ này dùng hàm Year Now

Lưu ý : Nếu B2 không hiển thị một số, hãy đảm bảo rằng nó được định dạng dưới dạng một số

Công thức =YEAR(NOW())-1990

Ở công thức này chúng ta không sử dụng tham chiếu ô mà trừ trực tiếp cho năm sinh.

Tính tuổi Excel bằng hàm YEARFRAC

Công thức =ROUNDDOWN(YEARFRAC(A2;TODAY();1);0)

YEARFRAC(start_date; end_date; [basis])
Trong đó:

 • Start_date: Ngày bắt đầu
 • End_date: Ngày kết thúc
 • Basis: Một con số quy định kiểu tính
 • Để tính tuổi, thêm thông tin sau vào hàm:
 • Start_date: Ngày sinh
 • End_date: Ngày hiện tại
 • Basis: 1 (yêu cầu Excel tính theo số ngày thực tế của tháng và số ngày thực tế của năm).

Kết quả hàm YEARFRAC cho ra là một số thập phân. Chính vì vậy để chuyển thành số nguyên ta sẽ dùng hàm ROUNDDOWN và thêm số 0 vào cuối công thức.

Dùng hàm Dateif để Tính tuổi trong Excel

Công thức =DATEDIF(A2;NOW();”y”)

DATEDIF(start_date; end_date; unit)

Hàm này trả kết quả là thời gian giữa 2 ngày tính theo ngày, tháng hoặc năm tuỳ theo đơn vị mà bạn chọn.

 • Y – thời gian tính theo năm tròn giữa 2 ngày.
 • M –  thời gian tính theo tháng tròn giữa 2 ngày.
 • D – thời gian tính theo ngày tròn giữa 2 ngày.
 • YM – số tháng chênh lệch, bỏ qua ngày, năm.
 • MD – Số ngày chênh lệch, bỏ qua tháng, năm.
 • YD – Số ngày chênh lệch, bỏ qua năm

Lưu ý: Hàm YEAR và hàm DATEDIF đều có thể tính được tuổi trên Excel. Tuy nhiên, hàm YEAR sẽ căn cứ tính tuổi theo số năm, còn hàm DATEDIF tính tuổi đến ngày tháng nhập trong bảng dữ liệu, với ngày tháng hiện tại. 

Tính tuổi với số ngày tháng năm chuẩn xác

=DATEDIF(A2;TODAY();”Y”) & ” Năm; ” & DATEDIF(A2;TODAY();”YM”) & ” Tháng; ” & DATEDIF(A2;TODAY();”MD”) & ” Ngày”

Trường hợp bạn cần tính tuổi từ ngày tháng năm sinh đến một ngày cụ thể, không phải đến ngày hôm nay thì sao?
Hãy dùng hàm DATEIF như trên và thay TODAY() bằng ngày cụ thể.

Trên đây là những hướng dẫn cách tính tuổi trong Excel. Mê thủ thuật hi vọng rằng các bạn có thể hiểu và dễ dàng thực hiện tính toán tuổi trong Excel.
Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here